ครูผู้สอน

นายสมคิด วิโรจน์ดุลย์/ครูเต้

Facebook

Fanpage

Facebook

กีตาร์

สารพัดช่าง

Te Guitarlift

Channel

Line

facebook

fanpage

facebook

กีตาร์

สารพัดช่าง

Te Guitarlift

Channel

Line

คลาสสิค

กีตาร์ออนไลน์

by KhruTe'

คลาสสิคกีตาร์ 1

คลาสสิคกีตาร์ 2

คลาสสิคกีตาร์ 3

คลาสสิคกีตาร์ 4