โน้ตกีตาร์ "เพลงลูกทุ่ง"

น้ำตาจ่าโท - Fingerstyle.pdf
อสงไขย - เพื่อการศึกษา.pdf