5.7 โน้ตกีตาร์สาย 6

เรียนครั้งที่ 42 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.7

ภาคปฏิบัติ

No. 58 59 60

Website

Youtube No.58

Youtube No.59

Youtube No.60

BT-(M)-No.58

BT-No.58

BT-(M)-No.59

BT-No.59

BT-(M)-No.60

สรุปรายชื่อโน้ต

สรุปท้ายบท

แบบทดสอบ