5.6 โน้ตกีตาร์สาย 5

เรียนครั้งที่ 41 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.6

ภาคปฏิบัติ

No.55 56 57

Website

Youtube No.55

Youtube No.56

Youtube No.57

BT-(M)-No.55

BT-No.55

BT-(M)-No.56

BT-No.56

BT-(M)-No.57

BT-No.57

***