หน่วยที่ 5 การปฏิบัติโน้ตกีตาร์สาย 4 สาย 5 สาย 6

เรียนครั้งที่ 32-42 ปฎิบัติ 33 ชั่วโมง

5.1 ดีดผ่านสาย

เรียนครั้งที่ 32 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.1

ภาคปฏิบัติ

No. 42

Website

Youtube No.42

BT-(M)-No.42

BT-No.42

***

5.2 โน้ตสายเปล่าสาย 4 สาย 5 สาย 6

เรียนครั้งที่ 32 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 5.2

ภาคปฏิบัติ

No. 43 44 45

Website

Youtube No.43

Youtube No.44

Youtube No.45

BT-(M)-No.43

BT-No.43

BT-(M)-No.44

BT-No.44

BT-(M)-No.45

สรุปท้ายบท

แบบทดสอบ