2.5.1 ตำแหน่งมือขวา

เรียนครั้งที่ 3 ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 2.5.1

ภาคปฏิบัติ

No. 1

No. 2 - 3

Guitar book

Youtube No.1

Youtube No.2

Youtube No.3

BT-(M)-No..01

BT-No.01

BT-(M)-No.02

BT-No.02

BT-(M)-No.03

BT-No.03

***