Unit 2 / All Record

No.01 แบบฝึกมือขวา สัดส่วนโน้ตตัวดำ

No.02 แบบฝึกมือขวา สัดส่่วนโน้ตตัวขาว

No.03 แบบฝึกมือขวา สัดส่่วนโน้ตตัวกลม

No.04-1 แบบฝึกเคลื่อนไหวมือซ้าย Position 5

No.04-2 แบบฝึกเคลื่อนไหวมือซ้าย 12 Fret