6.4 การกระจายคอร์ด

เรียนครั้งที่ 46 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 6.4

ภาคปฏิบัติ

No. 64

No. 65

Website

Guitar book

Youtube No.64

Youtube No.65

BT-(M)-No.64

BT-(M)-No.65

สรุปโน้ตทางชาร์ป

สรุปโน้ตทางแฟล็ต

สรุปท้ายบท

แบบทดสอบ