หน่วยที่ 6 การปฏิบัติบันไดเสียง

เรียนครั้งที่ 43-46 ปฎิบัติ 12 ชั่วโมง

6.1 บันไดเสียงเมเจอร์

เรียนครั้งที่ 43 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 6.1

ภาคปฏิบัติ

No. 61

Website

Guitar book

Youtube No.61

BT-(M)-No.61

BT-No.61

***