หน่วยที่ 7 การปฎิบัติบทเพลงกีตาร์คลาสิค

เรียนครั้งที่ 47-50 ปฎิบัติ 12 ชั่วโมง

บทเพลงกีตาร์คลาสสิค

เรียนครั้งที่ 47-50 ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 7

ภาคปฏิบัติ

No. 66

No. 67

No. 68


Guitar book

Youtube No.66

Youtube No.67

Youtube No.68

BT-(M)-No.67

สรุปท้ายบท

แบบทดสอบ