3.5 โน้ตกีตาร์สาย 3

เรียนครั้งที่ 11-12 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 3.5

ภาคปฏิบัติ

No.16 No.17 No.18 No.19

No.20

Website

Youtube No.16

Youtube No.17

Youtube No.18

Youtube No.19

Youtube No.20

BT-(M)-No.16

BT-No.16

BT-(M)-No.17

BT-No.17

BT-(M)-No.18

BT-No.18

BT-(M)-No.19

BT-No.19

BT-(M)-No.20

BT-No.20

***