3.3 โน้ตกีตาร์สาย 2

เรียนครั้งที่ 7-8 ปฎิบัติ 6 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 3.3

ภาคปฏิบัติ

No. 9 No.10 No.11

No.12 No.13 No.14

Website

Youtube No.9

Youtube No.10

Youtube No.11

Youtube No.12

Youtube No.13

Youtube No.14

BT-(M)-No.09

BT-No.09

BT-(M)-No.10

BT-No.10

BT-(M)-No.11

BT-No.11

BT-(M)-No.12

BT-No.12

BT-(M)-No.13

BT-No.13

BT-(M)-No.14

BT-No.14

***