หน่วยที่ 3 การปฏิบัติโน้ตกีตาร์สาย 1 สาย 2 สาย 3

เรียนครั้งที่ 6-17 ปฎิบัติ 36 ชั่วโมง

3.1 โน้ตสายเปล่าสาย 1 สาย 2 สาย 3

เรียนครั้งที่ 6 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 3.1.1

ภาคปฏิบัติ

No. 5


Website

Youtube No.5

BT-(M)-No.05

BT-No.05

***

3.2 โน้ตกีตาร์สาย 1

เรียนครั้งที่ 6 ปฎิบัติ 3 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 3.2

ภาคปฏิบัติ

No. 6 No.7 No.8

Website

Youtube No.6

Youtube No.7

Youtube No.8

BT-(M)-No.06.

BT-No.06

BT-(M)-No.07

BT-No.07

BT-(M)-No.08

BT-No.08

สรุปท้ายบทเรียน