หน่วยที่ 7 การปฏิบัติบทเพลงกีตาร์คลาสสิค 2

เรียนครั้งที่ 43 - 50 ทฤษฎี - ชั่วโมง ปฏิบัติ 27 ชั่วโมง

7.1 บทเพลง Moderato

เรียนครั้งที่ 43 - 46 ทฤษฎี 12 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***

7.2 Foglie Morte 2

เรียนครั้งที่ 47 - 50 ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง

ใบความรู้ที่ 1.1

***

Guitar book

***